Skatter for SketchUp thử nghiệm ( video)

Chào tất cả mọi người,như đã giới thiệu trước đó,Skatter hiện là một plugin rất tuyệt vời cho tạo thảm thực vật cho SketchUp. Nay tiếp tục tôi lại thử nghiệm thêm các khả năng khác của Skatter trong các trường hợp khác nhau. Các bạn hãy cũng theo dõi trong clip bên dưới.